Leo Host je sada deo Beo Hosting-a.

Leo Hosting je od sada deo Beo Hosting-a. Svi postojeći klijenti su uspešno migrirani i obavešteni o promenama na svoje e-mail adrese koje su koristili prilikom registracije. Sve usluge će važiti do svojih datuma isteka, nakon čega će se cenovnik BeoHosting-a primenjivati. Za više informacija prijavite se u klijent zonu Beo Hosting-a, za dobavljanje svoje…